Εκτύπωση 

-Ισολογισμός Διαχειριστικής Χρήσης 2012. Ανοίξτε το αρχείο PDF