Εκτύπωση

Το Ιατρικό διαγνωστικό κέντρο Ασκληπιός λειτούργησε για πρώτη φορά στην Ξάνθη  το 1991 .

Αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο ιατρικών υπηρεσιών με άρτιο  τεχνικό εξοπλισμό και άριστο επιστημονικό προσωπικό .

Λειτουργεί σε ένα σύγχρονο καινούριο κτήριο, που πληρεί όλες τις προδιαγραφές ενός μοντέρνου ιατρικού χώρου και ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ποιοτικού ελέγχου , εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα.

Η στελέχωση του με εξειδικευμένους και έμπειρους ιατρούς, εξασφαλίζει  άμεση και αξιόπιστη εργαστηριακή διάγνωση.